Başvuru Evrakları

Güvenlik Eğitim HizmetleriGüvenlik Eğitim Hizmetleri

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve İlgili Yönetmelik gereğince güvenlik elemanı olarak çalışacak tüm şahısların yasanın belirlediği eğitim programından geçirilmesi gerekmektedir. >>>

Özel Güvenlik Eğitimi Başvuru Evrakları

Başvuru Evrakları

Temel Eğitim

 • Silahlı: 

  3 adet fotoğraf ( sakalsız – kravatlı )
  Diploma fotokopisi
  İkametgâh
  Nüfus Cüzdan fotokopisi
  Sağlık Raporu ( Devlet Hastanesinden veya Üniversite Hastanelerinden  - Göz, Kbb, Psikiyatri,
  Ortopedi, Nöroloji bölümlerini kapsayan heyet raporu olacak -  “ Silahlı Özel Güvenlik
  Görevlisi, Olur” ibaresi olacak.)

 • Silahsız:

  3 adet fotoğraf ( sakalsız – kravatlı )
  Diploma fotokopisi
  İkametgâh
  Nufüs Cüzdan fotokopisi
  Sağlık Raporu ( Herhangi bir sağlık kurum ve kuruluşundan - Göz, Kbb, Psikiyatri,
  Ortopedi, Nöroloji bölümlerini kapsayan rapor olacak  - “ Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi
  Olur” ibaresi olacak.)


Yenileme Eğitimi

Silahlı – Silahsız : 3 adet fotoğraf ( sakalsız – kravatlı )
Diploma fotokopisi
İkametgâh
Nüfus Cüzdan fotokopisi
Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi

Silahsız Güvenlik EğitimiEğitim Programları