Özel Güvenlik Eğitimi Başvuru Evrakları

Başvuru Evrakları

Temel Eğitim

 • Silahlı: 

  3 adet fotoğraf ( sakalsız – kravatlı )
  Diploma fotokopisi
  İkametgâh
  Nüfus Cüzdan fotokopisi
  Sağlık Raporu ( Devlet Hastanesinden veya Üniversite Hastanelerinden  - Göz, Kbb, Psikiyatri,
  Ortopedi, Nöroloji bölümlerini kapsayan heyet raporu olacak -  “ Silahlı Özel Güvenlik
  Görevlisi, Olur” ibaresi olacak.)

 • Silahsız:

  3 adet fotoğraf ( sakalsız – kravatlı )
  Diploma fotokopisi
  İkametgâh
  Nufüs Cüzdan fotokopisi
  Sağlık Raporu ( Herhangi bir sağlık kurum ve kuruluşundan - Göz, Kbb, Psikiyatri,
  Ortopedi, Nöroloji bölümlerini kapsayan rapor olacak  - “ Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi
  Olur” ibaresi olacak.)


Yenileme Eğitimi

Silahlı – Silahsız : 3 adet fotoğraf ( sakalsız – kravatlı )
Diploma fotokopisi
İkametgâh
Nüfus Cüzdan fotokopisi
Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak., (Değişik bend : 21/04/2005 – 5335 S.K./23.mad) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise.....
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, (Değişik bend : 21/04/2005 – 5335 S.K./23.mad) En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul.....
Temel Eğitim: 3 adet fotoğraf ( sakalsız – kravatlı ), Diploma fotokopisi, ikametgâh, 3 adet fotoğraf.....
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları İnteraktif Güvenlik Tedbirleri 15 Saat Teorik, 5 Saat Uygulama Güvenlik Sistem ve Cihazları.....
Merkezi Sınav Komisyonunun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, 2016 yılı içerisinde Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitim Sınavlarının ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu >>>